top of page

קבלה: ההשלכות של זיהוי התורה עם האל

פרופ' משה הלברטל במבוא למחשבת ישראל, סוקר את התפתחות מחשבת ישראל באופן כרונולוגי וקטגורי

חלק ז'

חזרה לרשימת הצפיה

bottom of page