רשימת ניגון | סדרת קטעים א'

playlist01a.jpg

סדרת קטעים בנושא עומק התורה הקדושה על כל רבדיה והחכמה הנובעת ממנה

סה"כ 7 קטעי וידאו

רשימת ניגון | סדרת קטעים ב'

playlist02.jpg

סדרת קטעים בנושא ההתפתחות וההשפעה של תורת הקבלה וספר הזוהר על אמונת המקרא

סה"כ 9 קטעי וידאו

רשימת ניגון | סדרת קטעים ג'

playlist03.jpg

סדרת קטעים בנושא מדע וטכנולוגיה

סה"כ 2 קטעי וידאו