זמני כניסת ויציאת שבת

ט' בתמוז ה'תשפ"א 18/6/2021

פרשת חֻקַּת

כניסת שבת בארץ

20:30

ירושלים

19:07

20:32

תל-אביב

19:31

20:34

חיפה

19:32

20:30

באר-שבע

19:29

20:32

טבריה

19:30

כניסת שבת בעולם

21:21

ניו-יורק

20:12

00:36

לונדון

23:02

00:03

22:39

פריז

22:11

20:47

אומן

19:24

אילת

20:24

19:31

אשדוד

20:32