זמני כניסת ויציאת שבת

ט'ו באב ה'תשפ"א 30/7/2021

פרשת עֵקֶב

כניסת שבת בארץ

20:16

ירושלים

18:57

20:19

תל-אביב

19:21

20:20

חיפה

19:22

20:17

באר-שבע

19:19

20:17

טבריה

19:19

כניסת שבת בעולם

20:58

ניו-יורק

19:55

23:52

לונדון

22:33

23:27

22:13

פריז

21:35

20:22

אומן

19:16

אילת

20:12

19:21

אשדוד

20:18