top of page

קבלה | ספירת מלכות

פרופ' משה הלברטל במבוא למחשבת ישראל, סוקר את התפתחות תורת הקבלה באופן כרונולוגי וקטגורי

סדרת ניגון ב' | חלק ד'

עבור לוידאו הבא
חלק ה'

מעבר לוידאו הבא
bottom of page