top of page

"הִנֵּה הָעָם הַיֹּצֵא מִמִּצְרַיִם"


מצינו במדרש שבלעם היה בין יועציו של פרעה, אשר אמרו: "הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ", והוא אשר יעץ להעביד את בני ישראל בפרך, שלא להוציאם מן הארץ ולהשליך את בניהם הנולדים היאורה לבל יפרו וירבו.


לפיכך טען עכשיו בלק כלפי בלעם: הבט וראה, כי עצותיך שיעצת בשעתו לא נשאו פרי, שכן "הִנֵּה הָעָם הַיֹּצֵא מִמִּצְרַיִם" יצוא יצא ממצרים, ולא אלא פרו והתרבו במאוד "הִנֵּה כִסָּה אֶת עֵין הָאָרֶץ": על כן עליך להתאמץ ולהפעיל נגדם אמצעי חדש של קללה "לְכָה נָּא אָרָה לִּי..."

Comments


bottom of page