top of page

"וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ"


סמך ענין זה לפסוק שלמעלה "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל", לפי שמסיק בילקוט פרשה זו שהיו מהלכין במדבר שני ארונות: ארון השכינה וארונו של יוסף, והיו האומות שואלים מה טיבו של ארונו של מת עם ארון חי העולמים?


והשיבו להם - קיים זה מה שכתוב בזה, שיוסף קיים כל עשרת הדברות כו', וסמך זה למה שנאמר "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל" מזויינים וכלי זיין שלהם הוא ארון הקודש שהיה הולך עמהם במלחמה, ותינח אחר מתן תורה אבל קודם מתן תורה איך עלו חמושים הלא עדיין לא היה הארון הקודש עמהם, ע"כ אמר "וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ" כי ארונו של יוסף היה דומה כאלו היו חקוקים בו כל עשרת הדברות.

Comments


bottom of page