top of page

"וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם"


נמצא שלולא עוונותינו היו ישראל שרויים בגלות 172 שנה בלבד. וניתן לרמוז זאת בפסוק שלפנינו: "וְהָיָה עֵקֶב (גימטריא: 172) תִּשְׁמְעוּן אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה".


כלומר, אם היינו שומעים את "הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה", היה כל זמן הגלות רק כמניין קע"ב שנה – עקב.


כך גם רמז אליעזר עבד אברהם כשנתן לרבקה מתנה "נֶזֶם זָהָב בֶּקַע מִשְׁקָלוֹ" (בראשית כד, כב), לומר לה כי אם בניה יעשו תשובה, יהיו נגאלים מיד אחרי קע"ב שנים. שאז היה בא משיח ה', הדומה לתכשיט הנזם, שהוא תכשיט החוטם, על שם הכתוב "וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְ-ה-וָ-ה" (ישעיהו יא, נ)

Comentarios


bottom of page