top of page

"וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה"


"וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ" (כו, א); ידוע אין והיה אלא לשון שמחה וזה פלא והלא יש בפרשה זו צ"ח קללות, אם כך איזה שמחה יש כאן?


אלא רמז לבעל תשובה שעונותיו וזדונותיו נעשים לו לזכיות, כן אמרו חז"ל שהקללות בהיפוך הפסוק יהיו ברכות, והיה כי תבוא, אותיות "תבוא" הן אותיות "אבות", כלומר שבעל תשובה זוכה בארץ החיים עד אבות העולם.


דבר אחר היה כי תבוא אל הארץ אמר דוד המלך עה"ש ביקש מהקב”ה שלשה דברים כאותיות אחת, ואלו הם: ארץ-ישראל, חיי עולם הבא ותורה. אלו שלשה דברים מתנות טובות הן, אבל אי אפשר לאדם לקבל אותם בלי יסורים ובלי נסיונות קשים, אבל כשהאדם לומד תורה באהבה פטור מיסורים.

Comments


bottom of page