top of page

"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ"


"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ. יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם. וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם"; הקדים הברכה ואחר כך השמירה ("יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ"), לומר שיצוה ה' שמירתו להם לפי ערך הברכה וגדולתה. עוד ירצה שכל כך תהיה גדולת הברכה עד שיצטרך ה' לשומרך. עוד ירצה יברכך ולא יסובב רעה מהברכה כדרך "פן תאכל ושבעת".


"יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ" פירוש שלא יהיה מסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים, שבזה יאיר אור שכינתו על ישראל; "וִיחֻנֶּךָּ" וגו' פירוש יתן לך חן וחנינה, ועיין מה שפירשתי בפסוק (בראשית לט, כא) "וַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיֵּט אֵלָיו חָסֶד וַיִּתֵּן חִנּוֹ". "יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ"; פירוש אם סיבבו מעשים עד שהבדילו עונותיכם ביניכם ובין אלהיכם - ישא ה' המבדיל. "וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם" פירוש הוא הפך הפירוד, והמשכיל בתיבת 'שלום' ידע כי הוא זה יסוד עולם המחזיק בעליונים ובתחתונים, והוא כלי המחזיק ברכה כשאין מפריד, וזה הוא סוד "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" שגמר אומר "וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם".

Comments


bottom of page