top of page

"רְאוּ קָרָא ה' בְּשֵׁם בְּצַלְאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר לְמַטֵּה יְהוּדָה"


לשם מה מציינת התורה את גלגול משפחתו של בצלאל? דבר זה היה בו משום הוכחה ברורה לבני ישראל, כי כבר נתכפר להם חטא העגל.


שהרי חור נהרג בעת מעשה העגל על אשר סירב לעשות את העגל, ואם נתמנה עכשיו נכדו, בצלאל, לעשות את המשכן, הרי זו ההוכחה הברורה ביותר שכבר נתכפר החטא, שאם לא כן לא היה הקטיגור יכול ליהפך לסניגור.


לפיכך מייחסת התורה את בצלאל עד אבי-אביו חור, לא פחות ולא יותר.

Comments


bottom of page